Chodníkové panely desky obloukové RZD 13/75 P

Titulní stránka » Chodníkové panely desky obloukové RZD 13/75 P

Chodníkové panely

Kontakty: PREFA ŽATEC s r.o.

Cena: 0,- Kč/ks

Do košíku. Počet

Panely jsou vhodné pro skladbu chodníků a zpevněných ploch v občanské výstavbě, dále u rodinných domků, průmyslových objektů, cyklostezek. Systém umožňuje vytváření rovných úseků, kolmých napojení a oblouků. Osazení panelů je vhodné pod úroveň terénu na vyrovnaný povrch, tak aby horní povrch chodníkových panelů lícoval s přilehlým terénem. Toto provedení nevyžaduje osazení panelů mezi obrubníky a usnadňuje sekání okolní vegetace. Hlavní výhodou je: rychlá montáž a snadná demontáž umožňující umístění do prostředí se zvýšeným výskytem inženýrských sítí a požadavkem na jeho správu, minimum spojů oproti zámkové dlažbě eliminuje prorůstání vegetace chodníkem. Chodníkové panely lze použít do mírně svažitého terénu. Sortiment chodníkového programu je vyráběn s reliéfní strukturou pohledové plochy. Základní rozměr chodníkového panelu je 1,5 m x 1,5 m a jeho tloušťka je 0,1 m. Celý sortiment chodníkového programu je ve stejném šířkovém modulu 1,5 m. Vedle základního rozměru máme desky o délce 0,5 m a na objednávku jsme schopni vyrobit i doměrkový kus, který je limitován délkou 1,5 m. Typizovaný oblouk má vnitřní poloměr 1 290 mm. Úhel 90° tvoří pět dílců po 15° a dva krajní po 7,5° (levý,pravý). Požadavky jiných poloměrů lze po dohodě navrhnout a dodat. Chodníkové panely jsou určeny pro nemotoristické komunikace funkční třídy D2 (cyklistické komunikace) a funkční třídy D3 (komunikace pro pěší)dle ČSN 736110.

Barva:šedý beton
Délka:170/368
Šířka:1500
Výška:100
Hmotnost:103 kg

Přílohy:

Odkazy:

Další fotky:

Vzor Rhombus

Vzor Pastillen

Výrobek je v těchto kategoriích