Základové patky, kalichy

Titulní stránka » Základové patky, kalichy

Základové patky pro stožáry VN

Kontakty: PREFA ŽATEC s r.o.

Cena: 0,- Kč/ks

Do košíku. Počet

Základové patky a kalichy slouží ve skeletové výstavbě jako nosné prvky pro osazení sloupů a základových trámů. Patky jsou betonové bloky, čtvercového nebo obdélníkového půdorysu s možností bočního vybrání pro uložení základového trámu. Dle tvaru jsou patky jednostupňové a dvoustupňové (kde lze spodní nosnou část patky provést přímo na stavbě monoliticky). Jádro patek je připraveno pro následnou zálivku betonem realizovanou po osazení sloupu. Kalichy jsou bloky obdobného půdorysu, které vytváří prefabrikovaný horní stupeň jinak monolitické patky. Mají uprostřed konický otvor pro vetknutí sloupu. dílce, přepravní rozměry) a je odvozena z rozponu nosné konstrukce na kterou jsou dílce kotveny.

Odkazy:

Další fotky:

Uložení kalichu před betonáží druhého stupně

Základový kalich

Dvoustupňová patka

Výrobek je v těchto kategoriích