Silniční panel IZD 300/120/15 DP (20t)

Titulní stránka » Silniční panel IZD 300/120/15 DP (20t)

Kontakty: PREFA ŽATEC s r.o.

Cena: 0,- Kč/ks

Do košíku. Počet

Dílce určené pro vytváření dočasných účelových komunikací, objížďkových komunikací a dočasných dopravních parkovacích, skladovacích, a jiných ploch s předpokladem 5-ti leté životnosti a třídy dopravního zatížení IV -VI podle ČSN 73 6114. Vzhledem k uvedenému účelu, zejména deklarované životnosti, se rozhodující požadavky odvozují z norem pro cementobetonové kryty vozovek skupiny CBIII a základní deklarované vlastnosti betonu silničních panelů vyhovují požadavkům specifikovaných ČSN EN 13 877-1. Silniční dílce jsou v katalogovém provedení navrženy pro jednorázové použití a na vyžádání lze vlastnosti výrobku upravit v souladu s ČSN 73 6131 pro opakované použití. Vlastnosti jednotlivých typů panelů výrobce uvádí v technických listech. Silniční panely jsou v rozsahu katalogového sortimentu vyráběny v tloušťkách 120, 150, 215 mm navržených pro vytváření komunikací s odlišným dopravním zatížením pro provoz vozidel o celkové hmotnosti 2,5 t (zatížení kola 7,5 kN), do 6t (zatížení kola 21 kN) a do 20 t (zatížení kola 50 kN). Skladbu vozovky je nutné navrhnout v závislosti na třídě dopravního zatížení a s ohledem na zajištění požadovaných charakteristik vozovky v souladu s TP 170 (Technické podmínky navrhování vozovek pozemních komunikací). Panely lze používat též ke zpevnění hrází a vodních toků. Montáž silničních panelů, přípravu podkladu i jejich demontáž je nutno provádět v souladu s ČSN 736131-2, ve které jsou stanoveny i podmínky pro opakované použití panelů.

Délka:3 000 mm
Šířka:1 190 mm
Výška:150 mm
Hmotnost:1 309 kg

Odkazy:

Výrobek je v těchto kategoriích