Kontrolní vodoměrné šachty: skruž TBS 80-1200/300

Titulní stránka » Kontrolní vodoměrné šachty: skruž TBS 80-1200/300

Kontrolní vodoměrná šachta

Kontakty: PREFA ŽATEC s r.o.

Cena: 0,- Kč/ks

Do košíku. Počet

Revizní vodoměrná šachta je určena pro osazení vodoměrné sestavy na vodních přípojkách. Konstrukčně je šachta navržena pro umístění v plochách využívaných výlučně chodci a cyklisty ( s možným přejezdem automobilu se zatížením kola max. 7,5 kN ). Šachta je tvořena základovou deskou, skružemi a zákrytovou deskou se vstupním otvorem 600x600 mm. Rozměry šachty jsou v souladu s požadavky ČSN 755411 Vodovodní přípojky. Výšku šachty je možné upravit s ohledem na hloubku uložení potrubí v rozmezí od doporučené min. výšky 1500 mm až do 2500 mm kombinací skruží výšky 300 a 500 mm s odstupňováním po 100 mm. Pro kompletaci šachty je nutné osadit vstupní žebřík a poklop s rámem ( tř. A15 ). Vytvoření prostupů, osazení stupadel a poklopu je výrobcem dodáváno pouze na objednávku. SKRUŽ je svislý stavební dílec tvořící stěny vodoměrné šachty o tl.90 mm, přičemž vnitřní půdorysové rozměry dílce jsou 900x1200 mm. Ložné plochy skruží jsou profilovány tak, aby při pokládání jednotlivých skruží na sebe bylo zajištěno spojení na pero a polodrážku. ZÁKRYTOVÁ DESKA je vodorovný stavební dílec tl. 100 m se vstupním čtvercovým otvorem, určený pro zakrytí šachty. Dílec je navržený pro zatížení zásypem tl.250 mm a nadezdívkou nad otvorem výšky max. 400 mm pro možnost zapuštění desky pod úroveň přilehlého terénu. SPODNÍ DÍL ( DNO ) šachty je vodorovný stavební dílec tl. 100 mm, určený pro založení vodoměrné šachty. Po obvodě desky je vytvořena polodrážka výšky 45 mm pro osazení šachtových skruží. VYROVNÁVACÍ KROUŽKY slouží k dorovnání výškového rozdílu mezi vrchní hranou přechodové skruže a skutečnou výškou plochy, ve které je šachta osazena.

Délka:1 380mm
Šířka:1 080mm
Výška:100mm
Hmotnost:345kg

Odkazy:

Další fotky:

Výrobek je v těchto kategoriích