Rámové propustky IZM 200x250/120

Titulní stránka » Rámové propustky IZM 200x250/120

Rámové propustky

Kontakty: PREFA ŽATEC s r.o.

Cena: 0,- Kč/ks

Do košíku. Počet

Propustky jsou prefabrikované prostorové prvky určené pro inženýrské sítě k vytváření podzemních prostor využívaných pro dopravu a uložení materiálu jako jsou např. kabelovody, vedení vodovodních, horkovodních a odpadních potrubí, dále podchody, kolektory. Každý dílec je z konsteukčního hlediska vytvořen jako jeden celek pravoúhlého průřezu, který je samonosný a se spárami řešenými tak, aby bylo možné zajistit spolu působení dílců monolitickou zálivkou a stykovací výztuží. Tvar stykovacích ploch a atypických dílců lze uzpůsobit požadavkům zadání včetně požadavku na těsnost spojů. Lze vytvořit jednostranné nebo oboustranné stykování. S ohledem na množství a různorodost zadávacích parametrů u těchto dílců ( tvar, únosnost dílce, způsob uložení apod. ) je výrobcem nabízena pouze omezená typová řada dílců s tím, že výrobce je schopen vyrobit tvar propustku dle požadavku a zajistit statický návrh konstrukce včetně kladečské sestavy dílců. Prvky mohou být zadány do výroby také na základě dodané výkresové dokumentace, která jednoznačně určuje tvar a vyztužení. Typové nabízené propustky jsou dimenzovány pro použití do komunikací, kde je nutné s ohledem na potřebné roznesení a vyloučení dynamických účinků dodržet minimální výšku nadloží 1,0 m. Při použití mimo komunikace je možné snížení minimálního nadloží v závislosti na specifikaci zatížení až na min. 0,2 m. Rámové propustky lze po posouzení jednotlivých zakázek výrobcem použít k vytváření jímek a šachet a veškeré parametry ( tvar, may. výška, stykování, otvory ) je nutné konzultovat s výrobcem.

Délka: 1 180
Šířka: 2 440 / 2 000
Výška:2 940 / 2 500
Hmotnost:6353 kg

Odkazy:

Další fotky:

propustky

propustky

Výrobek je v těchto kategoriích