Seznam produktů:

Seřadit:

Betonové garáže

PREFA HUBENOV s.r.o.

Garáže se uplatní při výstavbě rodinných domů, výstavbě nadzemních i podzemních garážových domů a výstavbě řadových garáží. Garáže se sestavují z jednotlivých stěnových, stropních a tyčových betonových prvků. Podle různých variant sestav lze získat garáže...

75 600,- Kč/ks bez DPH (23.8.2016)

Betonové jímky

PREFA HUBENOV s.r.o.

Námi vyráběné jímky určené pro rodinné domy a rekreační objekty slouží k jímání odpadních vod a k jímání dešťové vody. Jímky pro zemědělství jsou určené k jímání fekálií v živočišné výrobě (kejdy). Technologie výroby je sestava jímky z jednotlivých...

28 050,- Kč/ks bez DPH (23.8.2016)

Betonové opláštění hal

PREFA HUBENOV s.r.o.

Sendvičový práh je prvek vhodný pro založení opláštění u zateplených halových nebo vícepodlažních objektů. Jedná se o plošný prvek, který je v konstrukci zabudován z části nad a z části pod terénem zejména po obvodu stavby. Ze stavebně technického hlediska plní...

600,- Kč/m³ bez DPH (5.3.2011)

Betonové patky

PREFA HUBENOV s.r.o.

Prefabrikované základové patky jsou prvky sloužící k založení prvků skeletových konstrukcí sloupů. Najdou uplatnění především u malorozponových kontrukcí skeletů a jedno nebo vícelodních halových staveb. Velikost patky určí statik na základě inženýrsko-geologického...

4 500,- Kč/ks bez DPH (5.3.2011)

Betonové propusky a mostky

PREFA HUBENOV s.r.o.

Prefabrikovaný propustek nachází využití u propustí řek a potoků, funguje jako přejezdový (zatížení tř.A dle ČSN 736203). Lze sestavit několik propustí za sebou tak, aby splňoval potřebné požadavky (viz.foto). Po montáži a zmonolitnění propustku lze provádět finální...

15 500,- Kč/bm bez DPH (23.8.2016)

Betonové schodiště

PREFA HUBENOV s.r.o.

Schodiště najdou využití ve vnitřních i venkovních prostorách. Uplatní se ve výstavbě rodinných domů, v bytových, občanských, sportovních, průmyslových i v dopravních stavbách. Schodiště mohou být vyrobena jako samostatná schodišťová ramena ukládaná na podesty nebo...

18 000,- Kč/ks bez DPH (5.3.2011)

Betonové septiky

PREFA HUBENOV s.r.o.

Septiky slouží k předčištění odpadních vod z rodinných domů a rekreačních objektů. K dokonalému čištění odpadních vod je nutné zapojit za septik filtrační komoru, kterou jsme schopni rovněž zajistit. Septiky se skládají ze spodního dílu s vloženými příčkami a z...

25 100,- Kč/ks bez DPH (23.8.2016)

Betonové sklepy

PREFA HUBENOV s.r.o.

Sklepy najdou využití zejména při realizaci spodních staveb rodinných domů. Jsou sestaveny z jednotlivých komponentů, vzájemně propojených a tvořících ucelený systém spodní stavby. Sklepy jsou tvořeny ze stěnových panelů, stropních spřažených desek a ze schodiště....

300 000,- Kč/ks bez DPH (5.3.2011)

Krmný žlab z betonu

PREFA HUBENOV s.r.o.

Prefabrikovaný krmný žlab má využití v zemědělské výrobě jako žlab pro výkrm zemědělských zvířat. Námi vyráběný krmný žlab slouží k vytvoření nekonečného krmného žlabu pro venkovní chov skotu. Jeho tvar je uzpůsoben tak, aby zvířata měla ideální dosah ke...

7 600,- Kč/ks bez DPH (23.8.2016)

Odvodňovací prvky

PREFA HUBENOV s.r.o.

Prvky pro liniové odvodnění se používají pro odvodnění zpevněných ploch a komunikací. V prvcích jsou zabetonovány přejezdové litinové rošty, laminátová odvodňovací vložka s hrdlem a nosná výztuž s manipulačními úchyty. Hrdla pro napojení na kanalizační síť se...

3 200,- Kč/bm bez DPH (23.8.2016)

Opěrné stěny z betonu

PREFA HUBENOV s.r.o.

Opěrné stěny slouží na narovnání terénních změn, využijí se k výstavbě silážních jam a hnojišť v zemědělství, použijí se k výstavbě skladových boxů sypkých materiálů, nachází dobré uplatnění v dopravních stavbách. Sériově vyráběné opěrné stěny jsou...

6 100,- Kč/ks bez DPH (23.8.2016)

Oplocení

PREFA HUBENOV s.r.o.

Nejčastěji využívané oplocení je z drátěného pletiva zavěšeného na ocelových sloupcích. Aby pletivo neprorůstalo travinami, dodáváme na toto oplocení podezdívku z betonových patek a do nich zasunutých podhrabových desek. Další variantou oplocení z drátěného pletiva je...

0,- Kč/ks bez DPH (23.2.2010)

Průvlaky

PREFA HUBENOV s.r.o.

Průvlaky slouží k vytvoření vodorovné nosné konstrukce skeletu hal a stropních konstrukcí domů. Průvlaky vynášejí stropní či střešní konstrukci nebo stěny a příčky. Průvlaky dodáváme v následujících parametrech: 1)průvlaky spřažené - slučují v sobě jak nosnou...

0,- Kč/ks bez DPH (22.2.2010)

Silážní jámy zapuštěné nebo nadzemní

PREFA HUBENOV s.r.o.

Silážní jámy jsou určeny pro zemědělství. Využijí se k výstavbě silážních jam, senážních jam a hnojišť. Silážní jámy jsou řešeny jako průjezdné. K základnímu tvaru jsou dodávány začátkové a koncové panely, které po sestavení vytvoří pozvolný oblouk boční...

500,- Kč/m² bez DPH (23.8.2016)

Silniční panely IZD, KZD

PREFA HUBENOV s.r.o.

Silniční panely nacházejí ve stavebnictví široké uplatnění. Používají se pro zpevnění staveništní komunikace, jako zpevněný podklad kolejiště jeřábových drah nebo jako výškově vyrovnávací stavební materiál (kladením na sebe apod.) Rozměry: silniční panel IZD...

2 800,- Kč/ks bez DPH (23.8.2016)

Sloupy

PREFA HUBENOV s.r.o.

Sloupy slouží k vytvoření skeletové nosné konstrukce hal či bytových domů. Mohou být vyrobeny přes celá podlaží, mohou mít vyčnívající konzole pro jeřábovou dráhu a mohou mít úložné vybrání pro usazení vazníků či trámů. Sloupy vyrábíme a dodáváme v...

0,- Kč/ks bez DPH (22.2.2010)

Stájové rošty

PREFA HUBENOV s.r.o.

Stájové rošty jsou využívany v živočišné výrobě, zejména pro chov ustájeného skotu a prasat ve stájích. Tvar stájových roštů je uzpůsoben tak, aby co nejúčinněji procházely výkaly do podpodlahových kanálů, aby nedocházelo k případnému ucpání stájového roštu a...

500,- Kč/ks bez DPH (5.3.2011)

Stěny

PREFA HUBENOV s.r.o.

Stěny najdou využití ve vnitřních i venkovních prostorách. Uplatní se ve výstavbě rodinných domů, v bytových, občanských, sportovních , průmyslových i dopravních stavbách. Slouží k vytvoření nosných či výplňových stěn stavebních objektů. Stěny vyrábíme a...

0,- Kč/ks bez DPH (22.2.2010)

Stropní desky

PREFA HUBENOV s.r.o.

Stropní desky spřažené, plné, balkonové, podestové a na zakázku. Filigránové stropní desky představují progresivní technologii spřažených poloprefabrikovaných železobetonových konstrukcí. Slučují v sobě jak nosnou funkci (zabudovaná spodní výztuž), tak i funkci...

380,- Kč/m² bez DPH (18.2.2010)

Traktorové zátěže

PREFA HUBENOV s.r.o.

Zátěže na traktory slouží k přitížení přední nápravy. Připevňují se na čelní hydrauliku traktoru k trojbodovému závěsu. Typové zátěže jsou 500kg, 800kg, 1000kg, 1200kg, 1400kg, 1700kg. Zátěže pro další použití, jiných rozměrů či požadavků vyrobíme na zakázku.

0,- Kč/ks bez DPH (18.3.2010)

Trámy

PREFA HUBENOV s.r.o.

Trámy slouží k vytoření vodorovné nosné nebo ztužující konstrukce skeletu hal. Rozmístění trámů v konstrukci je voleno s ohledem na požadovaný účel objektu. Trámy staticky působí v konstrukci jako prosté nosníky. Trámy vyrábíme v následujících parametrech: trámy...

0,- Kč/ks bez DPH (30.4.2010)

Vazníky

PREFA HUBENOV s.r.o.

Vazníky najdou využití ve vnitřních i venkovních prostorách bytových, občanských, sportovních, průmyslových a dopravních staveb. Vazníky slouží k vytvoření hlavní vodorovné nosné konstrukce skeletu hal o velkých rozponech. Vazníky vynášejí stropní či střešní...

0,- Kč/ks bez DPH (22.2.2010)