Seznam produktů:

Zobrazit jen některé výrobce

Seřadit:

Betonové garáže

PREFA HUBENOV s.r.o.

Garáže se uplatní při výstavbě rodinných domů, výstavbě nadzemních i podzemních garážových domů a výstavbě řadových garáží. Garáže se sestavují z jednotlivých stěnových, stropních a tyčových betonových prvků. Podle různých variant sestav lze získat garáže...

75 600,- Kč/ks bez DPH (23.8.2016)

Transformovny

SLOUPÁRNA Majdalena s.r.o.

Standardní rozměry 2700/2700 a 2700/3600 mm. Ostatní rozměry je možné realizovat po dohodě ke konkrétnímu požadavku zákazníka. Cena se odvíjí od samotného provedení skeletu.

0,- Kč/ks bez DPH (11.7.2014)

Betonové patky

PREFA HUBENOV s.r.o.

Prefabrikované základové patky jsou prvky sloužící k založení prvků skeletových konstrukcí sloupů. Najdou uplatnění především u malorozponových kontrukcí skeletů a jedno nebo vícelodních halových staveb. Velikost patky určí statik na základě inženýrsko-geologického...

4 500,- Kč/ks bez DPH (5.3.2011)

Stěnové dílce

PREFA ŽATEC s r.o.

Vyrábět lze železobetonové plošné dílce: stěnové nosné nebo příčkové, dále plné železobetonové nebo sendvičové, atypických tvarů a rozměrů. Prvky jsou vyráběny na vodorovných podložkách a jejich rozměr je limitován velikostí podložky tzn. 3,5 x 8 m. V dílcích...

0,- Kč/ks bez DPH (10.9.2012)

Základové prahy, trámy

PREFA ŽATEC s r.o.

Trámové dílce jsou vodorovné nosné prvky pro skeletové konstrukce založené na patkách nebo pilotách sloužící jako prostý nosník mezi základovými patkami. Jsou určeny jako nosná konstrukce obvodového pláště nebo vnitřních ztužujících stěn. Zabudovaný prvek tvoří...

0,- Kč/ks bez DPH (10.9.2012)

Základové patky, kalichy

PREFA ŽATEC s r.o.

Základové patky a kalichy slouží ve skeletové výstavbě jako nosné prvky pro osazení sloupů a základových trámů. Patky jsou betonové bloky, čtvercového nebo obdélníkového půdorysu s možností bočního vybrání pro uložení základového trámu. Dle tvaru jsou patky...

0,- Kč/ks bez DPH (10.9.2012)

Vazníky

PREFA ŽATEC s r.o.

Vazníky jsou stavební dílce používané pro střešní konstrukce skeletu. Jsou navrhovány zejména do rozlehlých objektů s požadavkem uvolněné vnitřní dispozice stavby. Dílce vytvářejí vodorovné podpory pro uložení konstrukcí střešních libovolného druhu dle...

0,- Kč/ks bez DPH (10.9.2012)

Sloupy

PREFA ŽATEC s r.o.

Nosné tyčové prvky pro pozemní stavby - vytvářejí svislé podpory průvlakům, ztužidlům a vazníkům ve všech typech skeletů i v atypických konstrukcích. Dle požadavku konstrukce lze do paty sloupu osadit ocelovou botku, vestavbu pro šroubový spoj nebo je provedeno profilování...

0,- Kč/ks bez DPH (10.9.2012)

Průvlaky, ztužidla

PREFA ŽATEC s r.o.

Železobetonové vodorovné tyčové dílce skeletu. Průvlaky, ztužidla a vaznice spolu se svislými prvky vytváří základní staticky již určitou konstrukci skeletového systému. Prostorová stabilita je zajištěna například pomocí ztužidel nebo ztužujících trámů. Průvlak je...

0,- Kč/ks bez DPH (10.9.2012)

Čekárny

PREFA ŽATEC s r.o.

Čekárna typ Č4 2,5m x 4,2m; Čekárna typ ČZ4 (včetně základové deky 3,6x4,8m ; Cena včetně montáže bez základové desky.

0,- Kč/ks bez DPH (17.8.2017)

Garáže a jednoduché objekty: typ S3 - jednoduchá garáž

PREFA ŽATEC s r.o.

Vnější půdorysné rozměry 3,2x 6,2m Ceny včetně montáže do 100km od výrobního závodu (bez ceny za dopravu panelů)

0,- Kč/ks bez DPH (17.8.2017)

Garáže a jednoduché objekty: typ E3,6 - jednoduchá garáž

PREFA ŽATEC s r.o.

Vnější půdorysné rozměry 3,8x 6,2m Ceny včetně montáže do 100km od výrobního závodu (bez ceny za dopravu panelů)

0,- Kč/ks bez DPH (17.8.2017)

Garáže a jednoduché objekty: typ B6 - velkoprostorová garáž

PREFA ŽATEC s r.o.

Vnější půdorysné rozměry 6,2 x 6,2m Ceny včetně montáže do 100km od výrobního závodu (bez ceny za dopravu panelů)

0,- Kč/ks bez DPH (17.8.2017)

Garáže a jednoduché objekty: typ 2S3 - dvojgaráž

PREFA ŽATEC s r.o.

Vnější půdorysné rozměry 6,3 x 6,2m Ceny včetně montáže do 100km od výrobního závodu (bez ceny za dopravu panelů)

0,- Kč/ks bez DPH (17.8.2017)

Garáže a jednoduché objekty: typ 12S3 - řadové garáže

PREFA ŽATEC s r.o.

Vnější půdorysné rozměry 37,3 x 6,2m Ceny včetně montáže do 100km od výrobního závodu (bez ceny za dopravu panelů)

0,- Kč/ks bez DPH (17.8.2017)

Garáže a jednoduché objekty: sestava dle požadavku

PREFA ŽATEC s r.o.

Systém montovaných typových boxů z výrobního sortimentu garáží, upravené dle požadavku

0,- Kč/ks bez DPH (16.10.2012)

Holobyty

PREFA ŽATEC s r.o.

Variabilní a ekonomicky výhodný stavební systém z kterého může budoucí stavebník sám volit a sestavovat jednotlivé dispozice dle určeného záměru výstavby, skladby nájemníků a budoucího využití objektu.

0,- Kč/ks bez DPH (16.10.2012)

Garáže a jednoduché objekty: typ V4,8 - velkoprostorová garáž

PREFA ŽATEC s r.o.

Vnější půdorysné rozměry 5 x 6,2m Ceny včetně montáže do 100km od výrobního závodu (bez ceny za dopravu panelů)

0,- Kč/ks bez DPH (17.8.2017)

Prefabrikované kiosky, pilířky

PREFA ŽATEC s r.o.

EP 2,3 úpravy velikostí dle dalších dohod

0,- Kč/ks bez DPH (11.3.2014)

Regulační stanice plynu

SLOUPÁRNA Majdalena s.r.o.

Železobetonové regulační stanice plynu skeletového typu s fasádní úpravou a střechou dle přání zákazníka.

0,- Kč/ks bez DPH (11.7.2014)

Autobusové čekárny

SLOUPÁRNA Majdalena s.r.o.

Železobetonové budovy skeletového typu s fasádní úpravou a střechou dle přání zákazníka. Budovy jsou vyráběny dle individuálního přání zákazníka.

0,- Kč/ks bez DPH (11.7.2014)

Technologické kontejnery

SLOUPÁRNA Majdalena s.r.o.

Železobetonové budovy skeletového typu s fasádní úpravou, základovou vanou nebo podlahou a střechou dle přání zákazníka. - speciální technologie jako například čerpací stanice plynu - individuální elktrikcká zařízení

0,- Kč/ks bez DPH (11.7.2014)

Pilíře prefabrikované

SLOUPÁRNA Majdalena s.r.o.

Pilíře z monolitického betonu s fasádní úpravou (nástřik v bílé barvě) nebo bez fasádní úpravy. Vhodné pro použití k rodinnému domku, chatě, zahradě atd.

0,- Kč/ks bez DPH (17.8.2021)

PRŮVLAKY, ZTUŽIDLA

HOCHTIEF CZ a.s.- Planá nad Lužnicí (prefa)

Průvlaky a ztužidla se používají v halových a skeletových konstrukcích. Nejčastěji mají tvar obdélníku nebo obráceného písmene T nebo L různých délek. Často se vyrábí s vyčnívající výztuží pro následné zmonolitnění se stropní konstrukcí.

0,- Kč/ks bez DPH (12.5.2016)

Patka podkladová

SLOUPÁRNA Majdalena s.r.o.

Podkladová patka je určena k zakládání skladů řeziva, kulatiny či jiných skladů materiálů u nichž je požadována výška skladovaného materiálu nad terénem větší než 50 cm.

0,- Kč/ks bez DPH (17.8.2021)