Dílce pro energokanály - Zákrytové desky EKU 150/119

Titulní stránka » Dílce pro energokanály - Zákrytové desky EKU 150/119

Zákrytová deska

Kontakty: PREFA ŽATEC s r.o.

Cena: 0,- Kč/ks

Do košíku. Počet

Prostorové dílce přůřezu "U" nebo "L" vyrobené z vyztuženého betonu. Energokanály jsou určené k vytváření podzemních prostor využívaných pro podzemní vedení a ochranu inženýrských sítí. "U" prvek tvoří stěny a současně dno, zakrytí je provedeno deskami bez ozubu a rozepření. S ohledem na množství a různorodost zadávacích parametrů u těchto dílců (tvar,únosnost dílce,způsob uložení ard.) lze po posouzení tyto dílce použít k vybudování jiných podzemních i nadzemních objektů, kde vyhoví svými rozměry a únosností. Výrobce je schopen vyrobit u větších zakázek tvar dle požadavku a zajistit statický návrh konstrukce včetně kladečské sestavy dílců. Typově jsou energokanály dodávány v délce 1190mm a 2390mm. ÚNOSNOST- energokanály jsou dimenzovány pro použití do komunikaci, kde je nutné s ohledem na potřebné roznesení zatížení a vyloučení dynamických účinků dodržet minimální výšku nadloží 1,0 m- Při použítí mimo komunikace je možné snížení minimálního nadloží v závislosti na specifikaci zatížení až na min. 0,2m. Prostorové dílcejsou navrženy na kombinaci svislého zatížení působícího na horní plochu prvku ( zatížení při charakteristické kombinaci zatěžovacích stavů bez uvažování vlastní tíhy včetně účinků silniční dopravy činí 69,80 kN/m2 ) a vodorovné zatížení zemním tlakem při předpokládaném osazení dílce min 1m pod povrch vozovky. STAVEBNÍ REALIZACE: Dílce se ukládají na čerstvý podkladní beton t. 80mm. Dílce tvaru U jsou stykovány vyplněním styčných spar polymercementovou maltou, zákrytové desky je nutné ukládat do maltové lože tl. 15mm. Při uložení pod hladinou spodní vody je vhodné izolovat chráněným cementovým potěrem (DNO) a přizdívkou nebo fólií (stěny).

Hmotnost:838

Odkazy:

Další fotky:

Energokanály tvaru L

Energokanály tvaru U

Výrobek je v těchto kategoriích