Seznam produktů:

Seřadit:

Odvodňovací systémy - Mikroštěrbinové trouby

CS-BETON s.r.o.

Mikroštěrbinové trouby jsou určeny k odvádění dešťové vody a ropných látek - úkapů - ze zpevněných ploch, tzn. odvodnění běžných dopravních staveb, odstavných stání, parkovišť, dvorů , benzínových čerpadel atd.. Montáž systému je možná i bez zdvihacích...

0,- Kč/ks bez DPH (9.10.2009)

Palisády VERA

CS-BETON s.r.o.

Výrobek je vyroben z vysokopevnostního betonu metodou vibrolisováním ve dvou vrstvách. Užitím dvou vrstev speciálního betonu je dosaženo předepsaných vlastností výrobků. Jedná se především o pevnost v tlaku a tahu za ohybu, mrazuvzdornost a odolnost proti chemickým...

0,- Kč/ks bez DPH (9.10.2009)

Svodidla - základní prvek MSVZ 200

CS-BETON s.r.o.

Výrobky jsou vyrobeny z vysokopevnostního provzdušňovaného betonu pevnostní třídy C35/45 s odolností vůči stupni agresivity XF4 ve smyslu ČSN EN 206-1. Je zaručen min. obsah vzduchu v čerstvém betonu ve výši 5%. Výrobky jsou vyztuženy ocelí řady 10505, která zajišťuje...

0,- Kč/ks bez DPH (9.10.2009)

Vegetační tvárnice VG 45x30x8

CS-BETON s.r.o.

Klasický zatravňovací prvek je vyroben z vysokopevnostního betonu metodou vibrolisování ve dvou vrstvách. Užitím dvou vrstev betonu je dosaženo optimální kombinace speciálních betonů zajišťujících evropskou normou požadované vlastnosti a to pevnost v tlaku a v tahu za ohybu,...

0,- Kč/ks bez DPH (9.10.2009)

Zámková dlažba - KOST

CS-BETON s.r.o.

Výrobek je vyroben z vysokopevnostního betonu metodou vibrolisování ve dvou vrstvách. Užitím dvou vrstev betonu je dosaženo optimální kombinace speciálních betonů zajišťujících evropskou normou ČSN EN 1338 požadované vlastnosti dlažby a to pevnost v tlaku, mrazuvzdornost a...

0,- Kč/ks bez DPH (5.4.2008)

Zámková dlažba - KOST ROVNÉ HRANY

CS-BETON s.r.o.

Výrobek je vyroben z vysokopevnostního betonu metodou vibrolisování ve dvou vrstvách. Užitím dvou vrstev betonu je dosaženo optimální kombinace speciálních betonu zajištujících evropskou normou ČSN EN 1338 požadované vlastnosti dlažby a to pevnost v příčném tahu,...

0,- Kč/ks bez DPH (5.4.2008)